PorAlicia León

Ene 9, 2021

Diferència de pressupost mitjà gestionat per dones respecte homes segons mida de població als municipis catalans 2019

 Gender / Posted 2 meses ago by Alicia León / 54 views

Acceso a los datos

Contact details

Deja una respuesta