Diferència de pressupost mitjà gestionat per dones respecte homes segons mida de població als municipis catalans 2019

Diferència de pressupost mitjà gestionat per dones respecte homes segons mida de població als municipis catalans 2019

Generated by wpDataTables