Violencia sobre la dona – Ordres de protecció

Fuente: Violencia sobre la dona – Ordres de protecció

Violencia sobre la dona - Ordres de protecció

Incoadas Adoptadas
Trimestre 2019 2020 2019 2020 Territori
1 26 26 10 13 Santa Coloma de Gr.
2 54 26 30 13 Santa Coloma de Gr.
1 1368 1178 686 588 Catalunya
2 1399 1069 718 522 Catalunya
1 9530 9121 6395 6453 Espanya
2 10262 8429 7228 5838 Espanya