Proporció d’alcaldies per sexe segons mida de població als municipis catalans 1979-2019

Proporció d’alcaldies per sexe segons mida de població als municipis catalans 1979-2019

Generated by wpDataTables