Presència de sexes a les àrees de responsabilitat dels municipis catalans 2019 (mostra)

Presència de sexes a les àrees de responsabilitat dels municipis catalans de més de 20.000 habitants 2019

Generated by wpDataTables