Perfil de les dones víctimes de violència masclista

Edat de les dones que truquen al 900

Generated by wpDataTables

Nivell d'estudis de les dones que truquen al 900

Generated by wpDataTables