Evolució del % de dones regidores als municipis catalans 1979-2019

Evolució del % de dones regidores als municipis catalans 1979-2019

Generated by wpDataTables