Denúncies per violència de gènere – provincies Catalunya

Denúncies per violència de gènere - provincies Catalunya (2008-2023)

Generated by wpDataTables