Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual SCG, Catalunya i Espanya trimestres 1 i 2 2019-2020

Fuente: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/balances.html

Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

Any Trimestre SCG Catalunya Espanya
2019 Trimestre 1 6 726 3570
2019 Trimestre 2 12 701 3677
2020 Trimestre 1 7 696 3355
2020 Trimestre 2 5 507 2784