Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Santa Coloma de Gramenet – Dades internet enviades per l’Ajuntament

Fuente:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mX05kEO6cxcS52X3bxIgCs8ydDPAn6Os1tmUE3nSKjY/edit#gid=177221610

Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Santa Coloma de Gramenet - Dades internet enviades per l'Ajuntament

Nombre d'atencions realitzades Nombre de dones ateses
Gener 2019 123 81
Febrer 2019 167 123
Març 2019 171 132
Abril 2019 126 99
Maig 2019 147 115
Juny 2019 134 101
Juliol 2019 182 138
agost 2019 0 0
setembre 2019 107 73
octubre 2019 74 61
Gener 2020 143 109
Febrer 2020 139 103
Març 2020 66 51
Abril 2020 45 29
Maig 2020 113 53
Juny 2020 130 60
Juliol 2020 164 87
agost 2020 102 65
setembre 2020 89 64
octubre 2020 130 88