Evolució temporal de la presència de regidores i alcaldesses als municipis catalans 1979-2019

Evolució temporal de la presència de regidores i alcaldesses als municipis catalans 1979-2019

Generated by wpDataTables