Característiques de les dones ateses al CIRD de Santa Coloma

SIAD-Estat-civil

Generated by wpDataTables

SIAD-Edat 2

Generated by wpDataTables

SIAD-Nivell-destudis.

Generated by wpDataTables

SIAD-Situació-econòmica.

Generated by wpDataTables

SIAD-País-dorigen

Generated by wpDataTables

SIAD-Situació-laboral

Generated by wpDataTables

SIAD-Unitat-de-convivència

Generated by wpDataTables