Violència masclista en l’àmbit oscial o comunitari. Tipologies relacionades amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual

Fuente: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/

Violència masclista en l'àmbit oscial o comunitari. Tipologies relacionades amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual

Any Trimestre Catalunya
2019 Trimestre 1 431
2019 Trimestre 2 428
2020 Trimestre 1 421
2020 Trimestre 2 269