Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Santa Coloma de Gramenet – Promig de visites per dona 2019-2020(dades internet enviades per l’Ajuntament)

Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K__zFnzQUl9TBcFurK9sB5sKabGeJfiU/edit#gid=1997006847

Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Santa Coloma de Gramenet - Dades internet enviades per l'Ajuntament

Promig de visites per dona
Gener 2019 1,52
Febrer 2019 1,36
Març 2019 1,30
Abril 2019 1,27
Maig 2019 1,28
Juny 2019 1,33
Juliol 2019 1,32
agost 2019 0,00
setembre 2019 1,47
octubre 2019 1,21
Gener 2020 1,31
Febrer 2020 1,35
Març 2020 1,29
Abril 2020 1,55
Maig 2020 2,13
Juny 2020 2,17
Juliol 2020 1,89
agost 2020 1,57
setembre 2020 1,39
octubre 2020 1,48